Utställning: “100% Liv”

En utställning om trafiksäkerhet beställd av Näringsdepartementet, SAAB och ett antal västsvenska kommuner inför ett ministermöte under Sveriges värdskapsår i EU år 2000. I samband med mötet producerades en utställning i en före detta mekanisk verkstad i Trollhättan. Utställningen beskrev ”0-visionen”, ett program för svenskt trafiksäkerhetsarbete.

Resultatet blev en upplevelsebaserad utställning som fokuserade på attitydförändring snarare än faktaredovisning. Utställningen skakade om besökarna och blev utgångspunkt för många diskussioner.

 

liv-i-trollhattan-01

 

liv-i-trollhattan-02