PO Medica

PO Medica är återförsäljare av komponenter för kirurgi och ville med ett utbildningscenter i sina nya lokaler stärka företagets identitet och position på marknaden. I en före detta lagerlokal inrymdes utbildningslokaler för kirurger, och omfattade även konferens- och mötesrum, samt workshop med lokaler för praktiskt arbete.

Resultatet är mycket lyckat och de nya lokalerna är en viktig bidragande orsak till företagets fortsatta expansion. Projektet belönades med Guldstolen 2008 av Sveriges arkitekter.

 

po-medica-01

 

po-medica-02

 

po-medica-03

 

po-medica-04

 

po-medica-05

 

po-medica-06