En vinnande arbetsmetod

Jag arbetar med en metod som kallas ”verksamhetsanpassad arkitektur”. Metoden har många fördelar, där stort fokus läggs vid kundnytta. Lokalerna ska vara ett medel för verksamheten att uppnå sina mål.

 

Rätt ska vara lätt

Under processen arbetar jag som arkitekt mycket nära den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. Genom ingående studier av arbetssättet, intervjuer och mätningar som i sin tur paras samman med verksamhetens strategiska beslut skapar jag tydliga underlag som beskriver lokalbehovet. Det medför bland annat:

 

  • Färre missförstånd
  • Färre ändringar
  • Färre förseningar
  • Effektivare kostnadsstyrning

 

Adjö till oförutsedda merkostnader

Metoden bidrar till att andelen oförutsedda merkostnader minimeras, att de nya lokalerna stöder verksamheten så att mål uppfylls, nya värden skapas och att personalen involveras i processen och riktar energin framåt. Resultatet blir helt enkelt bättre på alla plan.

 

Metoden skiljer sig från normal projektering i det avseendet att förstudien är mer ingående och underlagen tydligare. Den kostnad som den utökade förstudien medför betalar sig flera gånger om enligt följande princip:

 

En ändring kostar 1 kr i planeringsfasen,
samma ändring kostar 10 kr i projekteringsfasen,
den kostar 100 kr i produktionsfasen,
och 1 000 kr i förvaltningsfasen.

 

Hela processen – steg för steg

Förenklat kan metoden delas in i tre utvecklande faser:

 

1. Informationsinsamling
Formell och informell information samlas in från hela organisationen.

 

2. Analys
Informationen struktureras och relateras till lagar, normer och standarder.

 

3. Definition
Lokalbehoven definieras och dokumenteras i en rapport som blir ett omfattande underlag för produktion med verksamhetsbeskrivning, lokalprogram, rumsfunktionsprogram, gestaltningsprogram med mera. Verksamheten får ett tryggt dokument att luta sig mot genom hela byggprocessen.

 

Här kan ni ladda ner ett exempel på en färdig rapport:

Hämta pdf >>

 

Jag arbetar aktivt med nätverkande och har tillgång till kompletterande kompetenser anpassade för varje uppdrag.